Dr. Josep Mombiela
Dr. Josep Mombiela

Propostes de Conferències

Models reactius cerebrals: Dos fills , dues formes diferents de reaccionar i per tant , d'educar . Instruccions d'ús bàsic .

 

El món emocional: Influència de les vivències en els comportaments. Els estats d'alerta. La inestabilitat . Pors . Conductes reactives.

 

Els hàbits, la participació, la comunicació i la responsabilitat. La importància dels hàbits en el desenvolupament del sistema nerviós. Relacions que s'estableixen entre l'educació i el desenvolupament. L'amenaça, el xantatge, la desqualificació .

 

Que no fer: Cedir davant el plor. Practicar la immediatesa dels seus desitjos. No ensenyar a esperar. Preguntar com a sistema col·loquial i donar-los explicacions, dialogar i negociar, quan no té edat per a això. Evitar que es visquin per sobre de la seva maduresa.

 

La relació entre germans: Educar a la individualitat. La gelosia. El joc en família dirigit i dinamitzat per l'adult. Afavorir la funcionalitat de la xarxa del cervell i la funcionalitat reversible.

 

Prevenció: El poder de la parella des del AMOR . Factors a tenir en compte per aconseguir un desenvolupament maduratiu harmònic . projecte educatiu a 21 anys. El vincle. Dinàmica familiar i interacció social . Pautes i límits .

 

Autoestima: Autovaloració i la seguretat en si mateix. Projecte educatiu a 21 anys. Educar en la responsabilitat. Com assumir en el futur les conseqüències de les seves decisions.

 

L'estrès en els nostres fills: El manteniment de l'estrès genera distrès, que influeix negativament en el seu sistema. Estratègies educatives per a evitar la saturació de la xarxa. Alguns exemples entre molts: extraescolars, festes infantils, "presses" per tenir temps de ...

 

La TV, les consoles i els ordinadors:

La violència a TV i els jocs interactius.

Com els afecta ?

Interactuació real - virtual.

Els estats d'alerta -estrès. Repercussions físiques , emocionals i mentals .

 

Desenvolupament sensorial / emocional: 0-3 anys .

A la recerca del "Jo": Referents físic - emocionals (normes, pautes, hàbits, límits i molt afecte).


Desenvolupament sensorial psicomotriu (organització jeràrquica, sistema nerviós, desenvolupament global ).

 

Importància dels hàbits en el desenvolupament del sistema nerviós. Relacions que s'estableixen entre l'educació i el desenvolupament del mateix .

 

El temps, els pares i els fills: Vincle físic - emocional. El joc. Evitar que estiguin sols. Evitar que vegin pel·lícules i TV sols.

 

Societat de benestar i criteris educatius: Pros i contres. Interacció dels familiars més pròxims; ex. els avis.

 

Fracàs escolar de causa funcional: Abordatge terapèutic .

 

Requisits bàsics per gaudir amb la lectura.

 

El desenvolupament de la lateralitat infantil: nen destre , nen esquerrà .

 

L'adolescència. Criteris educatius:

Referents físic - emocionals (normes, pautes, hàbits, límits i afecte).

Pautes, límits.

Participació en la dinàmica familiar.

Sentiment d'utilitat.

Hàbits, autonomia i "negociació"

Escoltar i sentir-se escoltat.

L'autoestima.

La Torreta 2, baixos 1ª
08402 Granollers

Barcelona

 

Tel. 93 860 04 72

Atención telefónica

de lunes a viernes

por las mañanas